1. Kaip galiu sužinoti, kas atstovauja kaltininko draudimo bendrovei Lietuvoje?

ATSAKYMAS: sužinoti užsienyje registruotos draudimo bendrovės atstovą, atsakingą už žalos atlyginimą, galite adresu www.cab.lt.

2. Kokias eismo įvykių žalas administruoja iClaim?

ATSAKYMAS: iClaim užsienio draudikų vardu administruoja ir moka draudimo išmokas dėl eismo įvykių, kurie įvyko Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

PASTABA: dėl ne Lietuvoje įvykusių eismo įvykių draudimo išmokos mokamos tik po to, kai iClaim atstovaujamas draudikas patvirtina eismo įvykio kaltininko draudimo liudijimo apsaugos galiojimą, atsakomybę už eismo įvykį ir nuostolio dydį.

3. Kaltininko draudimo bendrovei Lietuvoje atstovauja UAB „iClaim“. Kaip turėčiau kreiptis dėl nuostolių atlyginimo?

ATSAKYMAS: visos žalos dėl eismo įvykių yra registruojamos tik internetu – bet kuriame šios svetainės puslapyje paspauskite nuorodą „Registruoti žalą“,  užpildykite anketą, pridėkite prašomus dokumentus ir paspauskite „Siųsti“.

4. Kokius dokumentus turiu pateikti žalos užregistravimui?

ATSAKYMAS: žalos užregistravimui ir jos operatyviam administravimui prašome iš karto prisegti turimus (aktualius) dokumentus:

 • Eismo įvykio deklaraciją arba policijos pažymą;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • Vairuotojo pažymėjimą;
 • Transporto priemonės apgadinimų nuotraukas;
 • Įvykio vietos ir patirtų apgadinimų nuotraukas;
 • Žalos dydį patvirtinančius dokumentus (jeigu turite);
 • Įgaliojimą (kai apie žalą praneša įgaliotas asmuo).

PASTABA: tai nėra baigtinis pateiktinų dokumentų sąrašas, todėl žalos administravimo eigoje gali iškilti poreikis pateikti ir kitus dokumentus.

5. Kokie dokumentai patvirtina žalos dydį?

ATSAKYMAS: priklausomai nuo situacijos, žalos dydį gali patvirtinti sąskaitos, remonto darbų sąmatos (suderintos su mūsų ekspertais), remonto darbų sąskaitos, ekspertų, gydytojų išvados ar kiti dokumentai.

PASTABA: aukščiau pateiktų dokumentų sąrašas yra tik orientacinis, todėl kiekvienu atveju sprendžiama individualiai.

6. Eismo įvykis įvyko užsienyje, tačiau aš neturiu nei policijos pažymos, nei eismo įvykio deklaracijos. Ar tokiu atveju man bus atlyginta žala?

ATSAKYMAS: apgailestaujame, tačiau tokiu atveju Jūsų patirtos žalos atlyginti negalėsime.

Tačiau gavę iš Jūsų policijos pažymą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad esate ne eismo įvykio kaltininkas, o nukentėjęs asmuo, mielai atnaujinsime žalos administravimą (jeigu nebus praleistas terminas pretenzijai pateikti).

7. Kas turi teisę gauti draudimo išmoką?

ATSAKYMAS: teisę į draudimo išmoką turi žalą patyręs asmuo:

 • turto sugadinimo/sunaikinimo atveju – turto savininkas;
 • sveikatos sužalojimo atveju – sužalotas asmuo;
 • kitų nuostolių atveju – žalą patyręs asmuo.

Draudimo išmoka mokama kitam asmeniui tik esant žalą patyrusio asmens raštiškam prašymui.

8. Per kiek laiko išmokama draudimo išmoka arba pateikiamas atsakymas į gautą pretenziją?

ATSAKYMAS:

 • Eismo įvykio Lietuvoje atveju – draudimo išmoka išmokama per 30 dienų nuo visų būtinų dokumentų pateikimo dienos;
 • Eismo įvykio ne Lietuvoje atveju – motyvuotas atsakymas dėl draudimo išmokos išmokėjimo turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo pretenzijos gavimo dienos.

9. Ką daryti jeigu aš nesutinku su draudimo išmoka?

ATSAKYMAS: jeigu Jūsų netenkina išmokėta draudimo išmoka, Jūs turite teisę kreiptis į teismą.

Registruoti žalą