1. Kuidas ma saan teada, kes esindab süüdlase kindlustusseltsi Eestis?

VASTUS: külastage veebisaiti www.lkf.ee, et leida välismaine kindlustusettevõte, kes vastutab kahju hüvitamise eest.

2. Milliseid kahjunõudeid iClaim Eesti OÜ menetleb?

VASTUS: iClaim Eesti OÜ tegutseb välisriikide kindlustusseltside nimel Eesti Vabariigis ja Euroopa Majanduspiirkonnas liiklusõnnetuste kindlustusnõuete haldamisel ja lahendamisel.

MÄRKUS: Väljaspool Eestit toimunud õnnetusjuhtumikindlustuse kahjunõudeid saab hüvitada alles pärast seda, kui iClaim Eesti OÜ esindatud kindlustusandja kinnitab nii vastutava isiku vastutust kui ka vastutust õnnetuse eest ja nõude suurust.

3. Süüdlase kindlustusseltsi esindab Eestis iClaim Eesti OÜ. Kuidas saab kahjutasu taotleda?

VASTUS: kahjunõudeid saab registreerida vaid veebis – klõpsake veebisaidi ükskõik millisel lehel lingil Registreeri kahjunõue, täitke vorm, lisage vajalikud dokumendid ning vajutage Saada.

4. Millised dokumendid pean kahju registreerimiseks esitama?

VASTUS: selleks, et kahjunõue registreerida ja menetleda, palume teil lisada koheselt vajalikud dokumendid:

 • Teade liiklusõnnetusest või politseiaruanne;
 • Sõiduki registritunnistus;
 • Juhiluba;
 • Fotod sõiduki kahjustunud kohtadest;
 • Fotod õnnetuskohast ja tekkinud kahjudest;
 • Dokumendid (kui on), mis kinnitavad kahjunõude suurust;
 • Volikiri (kus volitatud isik teavitab kahjudest).

MÄRKUS: see pole lõplik nimekiri esitatavatest dokumentidest; kahjunõude menetlemises võib vaja minna täiendavaid dokumente.

5. Millised dokumendi kinnitavad kahju suurust?

VASTUS: olukord võib nõuda, et kahjunõude suuruse peavad kinnitama arved, parandustöö hinnanguline maksumus (kooskõlastatud meie ekspertidega), parandustööde arved, sõltumatute ekspertide ja leiud ning teised dokumendid.

MÄRKUS: ülaltoodud nimekiri dokumentidest on vaid suuniseks ning see võib muutuda vastavalt juhtumile.

6. Õnnetus toimus teises riigis, kuid mul pole politseiaruannet ega teadet õnnetusest. Kas sellisel juhul kahjud hüvitatakse?

VASTUS: vabandame, aga antud juhul ei saa me tekkinud kahjusid korvata.

Siiski, kui me saame kätte politseiaruande või muu dokumendi, mis kinnitab, et te pole vastutav osapool vaid kahjukannataja, jätkame meeledi teie kahjunõude menetlemist (eeldusel, et kahjunõude esitamise tähtaeg pole möödunud).

7. Kellel on õigus saada kindlustushüvitist?

VASTUS: kahjud korvatakse järgmistele isikutele, kes kahju kannatasid.

 • Vara omanik – vara kahjustumise/hävimise korral;
 • Vigastatud isik – vigastuse korral;
 • Kahju kannatanud isik – muu kahju korral;

Kahju korvatakse teistele isikutele üksnes vigastatud isiku kirjaliku taotluse korral.

8. Kui kaua läheb aega kindlustushüvitise või kahjunõudele vastuse saamiseks?

VASTUS:

 • Eestis toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb kahju hüvitada 30 päeva jooksul pärast vajalike dokumentide esitamist.
 • Väljaspool Eestit toimunud liiklusõnnetuse korral tuleb hüvitise saamiseks esitada põhjendatud vastus 3 kuu jooksul alates nõude saamisest.

9. Mis peaksin tegema, kui ma ei nõustu kindlustushüvituse summaga?

VASTUS: kui te pole rahul hüvitise suurusega, saate pöörduda kohtu poole.

Registreerige kahju