Kahjunõude menetlemine

 • Kahjunõude menetlemine ja hüvitamine rahvusvahelise kohustusliku liikluskindlustuse (roheline kaart) ja neljanda liikluskindlustuse direktiivi alusel;
 • Kaskokindlustuse kahjunõude menetlemine ja hüvitamine;
 • Vara- ja vastutuskindlustuse kahjunõude menetlemine;
 • Vedaja vastutuskindlustuse kahjunõude menetlemine;
 • Isikliku kahjunõude menetlemine;
 • Aja broneerimine ja kooskõlastus ekspertidega;
 • Asjaolude uurimine;
 • Kindlustuspettus: tuvastamine ja ennetamine;
 • Riskijuhtimise õigusteenused.

Veose inspektsioon

 • Veose kahjustuse ja vastutava poole tuvastamine;
 • Kontrollid enne peale- ja mahalaadimist;
 • Veose kontroll enne tarnimist;
 • Veose kvaliteedikontroll;
 • Tekkinud kahjude ja finantskahjude hindamine pärast tarnimist;
 • Garantiiläbirääkimised esialgsete veosekahjude katmiseks;
 • Kahju hindamine ja ennetus.

Tagasinõue

 • Kahjunõude hüvitamine kindlustaja kaudu kahju eest vastutavalt isikutelt;
 • Ekspedeerijate või teiste osapoolte makstud summade hüvitamine kahju eest vastutavalt isikutelt;

Registreerige kahju