Zaudējumu administrēšana

 • Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (zaļās kartes) un Ceturtās direktīvas par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu pilna starptautisko kaitējumu administrēšana un apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšana;
 • Kaitējumu automobilim (KASKO) administrēšana un atlīdzības izmaksāšana;
 • Īpašuma un civiltiesiskās atbildības kaitējumu administrēšana;
 • Pārvadātāja civiltiesiskās atbildības kaitējumu administrēšana;
 • Personas kaitējumu administrēšana;
 • Ekspertu piešķiršana un koordinēšana;
 • Faktu izpēte;
 • Apdrošināšanas krāpšana: identifikācija un novēršana;
 • Tiesiskie pakalpojumi riska vadības jomā.

Kravu apskates

 • Kravai nodarīto zaudējumu un par tiem atbildīgo personu noteikšana;
 • Pārbaudes pirms kravas iekraušanas un izkraušanas;
 • Kravas pārbaude pirms izsūtīšanas;
 • Kravu kvalitātes pārbaude;
 • Nodarītā kaitējuma pēc transportēšanas un finansiālo zaudējumu novērtēšana;
 • Pārrunas, lai iegūtu garantiju, kas segtu prelimināros kravas zaudējumus;
 • Zaudējumu novērtēšana un novēršana.

Regress

 • Apdrošinātāja izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības atgūšana no personām, kas veikušas zaudējumu;
 • Ekspeditoru vai citu personu izmaksāto summu atgūšana no personām, kas veikušas zaudējumu.

Reģistrēt zaudējumu