1. Kā varu uzzināt, kas pārstāv izraisītāja apdrošināšanas sabiedrību Latvijā?

ATBILDE: ārvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības pārstāvi, kas atbildīgs par kaitējuma atlīdzināšanu, varat uzzināt vietnē www.ltab.lv.

2. Kādus ceļu satiksmes negadījumu zaudējumus administrē iClaim?

ATBILDE: iClaim ārvalstu apdrošinātāju vārdā administrē un izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumu, kas noticis Latvijas Republikas teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

PIEZĪME: par ceļu satiksmes negadījumiem, kas notikuši ārpus Latvijas, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai pēc tam, kad iClaim pārstāvētais apdrošinātājs apstiprina ceļu satiksmes negadījuma izraisītāja apdrošināšanas polises seguma spēkā esamību, atbildību par negadījumu un zaudējuma apmēru.

3. Izraisītāja apdrošināšanas sabiedrību Latvijā pārstāv iClaim. Kur vērsties par zaudējumu atlīdzību?

ATBILDE: visi zaudējumi par ceļu satiksmes negadījumiem tiek reģistrēti tikai internetā – jebkurā šīs vietnes lapā nospiediet saiti Reģistrēt zaudējumu, aizpildiet anketu, pievienojiet pieprasītos dokumentus un nospiediet „Sūtīt“.

4. Kādi dokumenti man ir jāiesniedz zaudējuma reģistrēšanai?

ATBILDE: zaudējuma reģistrēšanai un tās operatīvai administrēšanai lūdzam uzreiz pievienot aktuālos dokumentus, ja jums tie ir:

 • Saskaņoto paziņojumu vai policijas izziņu;
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • Autovadītāja apliecību;
 • Transportlīdzekļa bojājumu fotogrāfijas;
 • Ceļu satiksmes vietas un ciesto bojājumu fotogrāfijas;
 • Dokumentus, kas apstiprina kaitējuma apmēru (ja ir);
 • Pilnvaru (kad par zaudējumu paziņo pilnvarotā persona).

PIEZĪME: tas nav pilnīgs iesniedzamo dokumentu saraksts, tāpēc zaudējuma administrēšanas gaitā var rasties vajadzība iesniegt arī citus dokumentus.

5. Kādi dokumenti apstiprina zaudējuma apmēru?

ATBILDE: atkarībā no situācijas, zaudējuma apmēru var apstiprināt rēķini, remontdarbu tāmes (saskaņotas ar mūsu ekspertiem), remontdarbu rēķini, neatkarīgo ekspertu, ārstu slēdzieni vai citi dokumenti.

PIEZĪME: iepriekš iesniegto dokumentu saraksts ir tikai orientējošs, tāpēc katrs gadījums tiek risināts individuāli.

6. Ceļu satiksmes negadījums noticis ārzemēs, bet man nav nedz policijas izziņas, nedz saskaņotā paziņojuma. Vai tādā gadījumā zaudējums man tiks atlīdzināts?

ATBILDE: diemžēl tādā gadījumā jūsu ciesto zaudējumu nevarēsim atlīdzināt.

Tomēr, saņemot no jums policijas izziņu vai citu dokumentu, kas pierāda, ka esat nevis ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs, bet cietusī persona, atjaunosim zaudējuma administrēšanu (ja nebūs nokavēts termiņš pretenzijas iesniegšanai).

7. Kam ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību?

ATBILDE: tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir tikai personai, kas cietusi zaudējumu:

 • īpašuma sabojāšanas/iznīcināšanas gadījumā – īpašuma īpašnieks;
 • kaitējuma veselībai gadījumā – ievainotā persona;
 • citu zaudējumu gadījumā – zaudējumu cietusī persona.

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta citai personai tikai tad, ja ir zaudējumu cietušās personas rakstveida lūgums.

8. Cik ilgā laikā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai sniegta atbilde uz saņemto pretenziju?

ATBILDE:

 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis Latvijā, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas;
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas, motivētajai atbildei par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu jābūt sniegtai 3 mēnešu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

9. Ko darīt, ja es nepiekrītu apdrošināšanas atlīdzībai?

ATBILDE: ja jūs neapmierina izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, jums ir tiesības vērsties tiesā.

Reģistrēt zaudējumu